Μορφωτικός - Φυσιολατρικός - Κοινωνικός  Σύλλογος  Πειραιά

"Φοίβος"

 

Αρχική Σελίδα

Έδρα Συλλόγου

Ιστορία Συλλόγου

Δράσεις Συλλόγου

Επερχόμενες Δράσεις

 

 

 

Χρήσιμα  Έντυπα  Σκάκι

 

 Δικαιολογητικά Έκδοσης Δελτίου Αθλητή Σκάκι

- Αίτηση συμπληρωμένη & υπογεγραμμένη   (κάντε κλικ για την Αίτηση)

- 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

- Πιστοποιητικό γέννησης

~   ~   ~   ~   ~

 

 Έτοιμα έντυπα

- Αίτηση Εγγραφής Αθλητή

- Κάρτα Υγείας Αθλητή

- Φύλλο Αγώνος

- Παρτιδόφυλλο

 

Τελευταία ενημέρωση : 24 Ιανουαρίου 2019

   (Βούρος Μανώλης)